INFORMACE O PROVOZU ORDINACE

Po covidové pandemii jsem se vrátili snad do normálních časů. Coronavirus zřejmě nevymizí, ale stane se běžnou infekční nemocí. Hlavně v zimních měsících se vyskytují i další respirační viry, zvýšil se výskyt RS virů, které mohou způsobovat závažné infekce hlavně u malých dětí, kojenců a batolat.Nemůžeme zapomenout ani na chřipku.
Po téměř 2 leté pause se v r. 2023 vyskytl velký počet případů varicelly – planých neštovic, dále častější výskyt streptokokových angin.

Z doby covidové se snažíme zachovat alespoň některá provozní opatření. Abychom zabránili kumulaci akutně nemocných dětí v jednom čase v čekárně, snažíme se dle možností zvát na daný čas.
Vhodné je tedy před návštěvou zavolat. Vzhledem k charakteru naší ordinace nelze daný termín vždy striktně dodržet. Prosíme tedy o shovívavost a ohleduplnost.
Při příznacích akutního respiračního infektu s teplotou, rýmou kašlem prosíme o užívání ochrany dýchacích cest rouškou nebo respirátorem u větších dětí, ev i u rodičů. Snažte se prosím chodit s akutně nemocnými dětmi v první části dopolední ordinace, ke konci máme pozvané zpravidla zdravé děti, vesměs malé kojence.

Odpolední část ordinace je vyhrazena pro preventivní prohlídky a očkování – jak kojenců, tak větších dětí. Prosíme naléhavě o dodržování termínů preventivních prohlídek.
Vzhledem k naplnění kapacity ordinace zveme větší děti s několikaměsíčním předstihem(3-4 měsíce). Pokud budete vědět, že se nemůžete dostavit, informujte nás, využijeme termín pro jiné dítě.

Preventivní prohlídky jsou nastaveny v určité frekvenci zákonnými předpisy jako nárok, bonus, nikoliv jako nepříjemná povinnost.
Jejich cílem je zhodnotit vývoj dítěte, růst, odhalit ev. smyslové vady, počínající chronická onemocnění, probrat chronickou problematiku.

U dětí od 3 let je jejich frekvence nastavena po 2 letech, pro zjednodušení při lichých narozeninách(3, 5 , 7 let atd).
Pojišťovny tyto intervaly striktně sledují ( + - 1 měsíc). Plnění plánu preventivních prohlídek je hlavním kriteriem pro bonifikaci(odměnu) lékařské ordinace.

Na provedenou preventivní prohlídku je také navázáno vystavování různých posudků a potvrzení, které jsou v našem zbyrokratizovaném státě stále hojně vyžadovány.
Vystavení posudku je úkon s určitou právní váhou, má odrážet aktuální zdravotní stav. Pokud preventivní prohlídka proběhla před více než půl rokem, je nutné, aby se do ordinace dostavilo i dítě.
Sdělíte ev. změny zdravotního stavu, doneste prosím zprávy z návštěv jiných zdravotnických zařízení (např. pohotovost, odborné ordinace).

Podobně prosím o informaci o proběhlé hospitalizaci event. nemoci proběhlé např. na dovolené, nebo o vyšetření v odborných ordinacích.

Dále prosím o zdrženlivé využívání pohotovosti. Není nutné navštěvovat pohotovost např. při prvním vzestupu teploty nebo např. kožní vyrážce. Pohotovost je určena pro náhlou závažnou změnu zdravotního stavu.
Každý rodič by měl vědět, jak reagovat na vzestup teploty a být vybaven základními léky. Rady můžeme probrat při návštěvě v ordinaci, možno je nalézt i na našich stránkách ( Zdravotnické informace – Užitečné informace pro rodiče a malé pacienty – celkem 19 stránek informací dříve uvedených ve zdravotním průkazu -kojení, výživa, očkování, vývoj, stomatologie, teplota, první pomoc…).

Na závěr bych chtěl upozornit na některé negativní jevy z posledních let. Významně se zvýšil počet dětí s nadváhou až obezitou. Hodně dětí již od časného věku tráví neúměrně dlouhý čas v přítomnosti digitálních technologií( telefony, počítače, sociální sítě), u některých to přechází až v patologické závislosti. S tím je spojená nedostatečná fyzická aktivita a zdatnost. Bohužel tyto trendy nejsou jen u městských dětí, ale i na vesnicích.

Zvyšuje se počet dětí s různými psychickými problémy.

Veďme tedy děti ke zdravému životnímu stylu, snažme se o racionální stravu. Veďme je ke sportu, či jiným zájmovým aktivitám, k pobytu na čerstvém vzduchu a v přírodě.
Vychovávejme je v láskyplném prostředí, ve kterém je oboustranná důvěra a jsou nastavená jasná pravidla.

Váš lékař
MUDr. Jiří Malý a sestřička Vlaďka Kašová.

Hledej