CRP = antibiotika Ano či Ne?

testcrp

C - reaktivní protein (CRP) je bílkovinou akutního zánětu, a tedy vysoce citlivý parametr zánětu, který nám pomáhá rozlišit, zda je infekce bakteriálního, či virového původu. Výsledek do několika málo minut přímo v ordinaci, k vyšetření se odebírá se z prstu kapka kapilární krve, která se vloží k vyhodnocení do přístroje.

Běžná koncentrace CRP v séru zdravých jedinců je nízká. Při bakteriální infekci se výrazně zvýší během 6-12 hodin. Při virové infekci zůstává v normálním či mírně zvýšeném rozmezí. Při úspěšné léčbě antibiotiky dochází k rychlému poklesu, při neúspěšné léčbě zvýšení přetrvává. Provedením tohoto jednoduchého testu lze předejít zbytečnému předepisování antibiotik pacientům, pro něž nemají význam při virovém typu infekce.

CRP Test provádíme přímo v ordinaci (rovněž Strep Test) na novém přístroji QuickRead Go firmy Orion.

Hledej