INFORMACE O PROVOZU ORDINACE
V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM INFEKCE KORONAVIREM

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a v souvislosti s restriktivními opatřeními státních orgánů určitým způsobem omezujeme provoz ordinace.

Návštěvy akutně nemocných dětí v ordinaci by měly být po předchozí telefonické domluvě – cílem je omezit kumulaci nemocných v čekárně. Lehké infekty se snažte léčit v domácím prostředí, při těžších průbězích konsultujte s lékařem. Snažíme se oddělit nemocné od zdravých – tedy nemocní v dopoledních ordinačních hodinách, zdraví – preventivní prohlídky a očkování v odpoledních hodinách.

Preventivní prohlídky malých dětí se neodkládají, školní děti – po telefonické domluvě.

Bohužel personál ordinace v současné době má účinné ochrannými prostředky jen v omezené míře.
Dle doporučení vakcinologické společnosti není důvod k odkládání pravidelného (povinného a hrazeného) očkování.
Do ordinace prosím choďte pouze jeden doprovod s jedním dítětem, snažte se dodržovat hygienické zásady k zamezení šíření respiračních infektů v čekárně (krytí úst při kýchání, jednorázové kapesníky, pokud budou dostupné – ev. i použití roušek, omezení pohybu dětí po čekárně).
Pro malé děti si přineste svou jednorázovou podložku.

Informace ohledně koronaviru jsou nejpřehledněji uváděné na stránkách Ministerstva zdravotnictví   - https://koronavirus.mzcr.cz, nová infolinka – 1212,

Infolinka Státního zdravotního ústavu – 950 380 180, 950 370 180.

Ohledně lokální situace v regionu informace můžete získat na stránkách Krajské hygienické stanice - www. khskv.cz, tel. 950 380 180

Zachovejte prosím klid a rozvahu, dodržujte hygienické zásady opakovaně presentované v mediích. Stále platí, že většina nakažených jsou lidé vyšších věkových kategorií s positivní cestovatelskou anamnesou, i když se v průběhu času začínají objevovat nakažení v České republice
(vesměs od kontaktů, které se nakazily v zahraničí).

Dodržujte prosím nařízení státních orgánů ohledně omezení pohybu a především shlukování většího počtu lidí.
Jistě je možné se pohybovat v přírodě, s kojencem v kočárku též venku mimo prostředí s velkým výskytem lidí.

Přeji Vám všem pevné zdraví a víru v lepší zítřky, společnými silami nynější komplikovanou situaci jistě zvládneme.

Váš lékař Jiří Malý a sestřička Vlaďka Kašová

Hledej